Single press messages

Single press message:

  • Press messages including sending to thousands of media contacts.
  • Submit interview requests.
  • Submit review requests.
  • English and Dutch, German is also possible.

We use favorable rates because the music of our artists and bands comes first.

 

Enkel pers bericht:

  • Pers berichten inclusief verzenden naar duizenden media contacten.
  • Interview aanvragen verzenden.
  • Review aanvragen verzenden.
  • Nederlands, Engels en Duits is ook mogelijk.

Wij hanteren gunstige tarieven omdat de muziek van onze artiesten en bands op de eerste plaats komen.