Public relations campaigns

Public Relations campaigns (PR 2.0) for bands, artists, record labels and music events worldwide:

 • Setting up PR campaigns for full albums, Ep’s and Dvd releases.
 • Send messages to hundreds of media contacts.
 • Write interview request.
 • Sending interview requests to hundreds of media contacts.
 • Write review request.
 • Submit review requests to hundreds of media contacts.
 • Send physical package including biography and press release.
 • Target group research and segmentation.
 • Generate free publicity.

We use favorable rates because the music of our artists and bands comes first.

Publieke relaties (PR 2.0) voor bands, artiesten, platen labels en overige muziek evenementen:

 • Het opzetten van verschillende publieke relaties campagnes voor o.a: full albums, Ep’s en Dvd’s.
 • Pers berichten verzenden naar honderden media contacten.
 • Interview aanvragen schrijven.
 • Interview aanvragen verzenden naar honderden media contacten.
 • Review aanvragen schrijven.
 • Review aanvragen verzenden naar honderden contacten.
 • Fysiek pakket versturen inclusief biografie en begeleidend schrijven.
 • Doelgroeponderzoek en segmentatie.
 • Gratis publiciteit genereren.

Wij hanteren gunstige tarieven omdat de muziek van onze artiesten en bands op de eerste plaats komen.