For our friends and partners

happy-new-year-2017-red-font-png  fireworks-png-pic

*DUTCH/Nederlands

2016 is bijna ten einde en wederom zijn ook dit jaar helaas weer grote sterren ons ontvallen, voor sommigen onder ons zelfs grote voorbeelden of jeugd helden. Aanslagen zijn bijna aan de orde van de dag en soms lijkt het als of je nergens meer veilig bent voor bruut geweld.

We leven momenteel in een bijzondere wereld die gevuld lijkt met narcisme en geweld. Maar ook geld speelt steeds vaker een rol in onze samenleving en zelfs in je eigen gezin en veilige thuis haven. Het lijkt of geld steeds vaker nauw verbonden is met negatieve dingen als met leuke en vooral ook ontspannen activiteiten. Voor steeds meer mensen lijkt “Maandelijks rondkomen” al bijna een dagtaak te worden.

 

Ondanks deze bijzondere tijden heeft de METAL MUZIEK best een goed jaar gehad. Er is bizar veel goede muziek uitgebracht. De grootste verassingen zitten wat ons betreft in de “Indie Label” en “DIY” hoek en dat is nu net de groep mensen die zelf bereid zijn kosten te maken om hun muziek aan de man te brengen.

 

Men zegt wel eens dat een hobby geld mag kosten en dat is en werkt vaak ook zo maar dat neemt niet weg dat wij enorm veel respect en waardering hebben voor deze mensen, artiesten en bands.

Ook in het poppodium club circuit was er heel vaak wat te doen en kun je voor een betaalbare ticket “Top shows” bekijken en vaak heb je zelfs nog keuze waar in het land deze show te gaan bewonderen.

 

Hieraan gekoppeld is daar dan ook de discussie over “Gage” voor de bands/artiesten en het wel of juist niet spelen voor €50 en een maaltijd. Helaas zijn dat onderwerpen waar je vaak niet uitkomt. Waar band A zegt niet te willen optreden onder de €300 zegt band B dat wel te willen doen. Voor beide is wat te zeggen maar daarin tegen ook weer lastig om aan te geven wat wijsheid is. Het is dan ook jammer dat daar niet een bepaalde regelgeving voor is.

 

Wij hebben als “Reject Entertainment” ons eerste en tevens opstart jaar achter de rug. We hebben ruim 800 berichten gepubliceerd met als gevolg dat wij met gepaste trots mogen zeggen dat wij maandelijks tussen de 9.000 en 12.000 bezoekers trekken naar onze websites. Ook zijn we bijzondere samenwerkingen aan gegaan met geweldige partners en voor 2017 staan er ook nog wat gesprekjes gepland met eventuele nieuwe partners maar dat wachten we nog even rustig af.

 

Zoals velen wel hebben begrepen doen wij onze werkzaamheden volledig in eigen tijd en in eigen beheer op deze manier kunnen wij onafhankelijk zijn en blijven. Ook in 2017 zijn onze diensten volledig gratis en zetten wij ons voor de volle 100% in voor “METAL MUSIC”.(Uitzonderingen daar gelaten)

 

Wat wij doen:

 

  • Digitale promotie op onze eigen websites en social media kanalen.
  • Persberichten.
  • Review/Interview aanvragen.
  • Single, EP of album download release.
  • Single, EP of album streaming-only release
  • Boeking aanvragen.
  • Band coaching.

 

Ook zijn wij altijd opzoek naar vrijwilligers die wat vrije tijd over hebben om eens een review te schrijven van een album of show, fotograferen, filmen, nieuws berichten maken, A&R en nog veel meer.

 

Namens “Reject Entertainment” een fijne jaarwisseling en een muzikaal maar ook creatief en gezond 2017.

 

happy-new-yer-2017-animated-pictures

*English/Engels

 

2016 has almost come to an end, unfortunately again big stars have passed away this year, for some of us even great examples and youth heroes.

 

Terror attacks are almost at daily basis. It seems that you are nowhere safe anymore.

 

We currently live in a special world seems filled with narcissism and violence. But money increasingly has a role in our society and even in your own family safe haven. It seems that money is becoming more closely associated with negative things. More and more people seem to struggle with money every month.

 

Despite these strange times the METAL MUSIC has had a good year. There’s  a lot of good music released. The biggest surprises came from “Indie Labels” and “DIY” bands and that is precisely the group of people who are willing to make charges to bring their music to the masses.

 

It is said that a hobby can and may cost money and that often works so. That means that we have a lot of respect and appreciation for these people, artists and bands.

 

There were many performances last year where you could see a good show for affordable tickets.

 

Linked to this, there is also the debate about “Payment” for the bands / artists and if they can or can not play for € 50 and a meal.  Band A which does not want to perform under the € 300 and Band B says they do want to perform. It’s hard to say what it is wise to do. Therefore It is unfortunate that there is not any particular regulation for it.

 

Reject Entertainment left his first and also start-up year behind us. We have published more than 800 articles and as a result of that we can say with pride that each month we attract about 9,000 and 12,000 visitors to our websites. We also have special collaborations  with great partners and for 2017 there are also some conversations planned with potential new partners.

 

As many have understood we do our work entirely in our own time and in-house, thats why we can be independent and remain independent. Agian in 2017 our services are completely free of charge and we are committed to it 100% . (Exceptions aside)

 

What we do:

 

– Digital promotion on our own websites and social media channels.

– Press Releases.

– Review / Interview requests.

– Single, EP or album download release.

– Single, EP or album streaming-only release

– Bookings.

– Band coaching.

 

We are always looking for volunteers who have some spare time to even write a review of an album or show, photographing, filming, making news headlines, A & R and much more.

 

On behalf of “Reject Entertainment” a happy new year and a musical but also creative and healthy 2017.

 

heavy-new-year

Tagged with:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close