Band website

WordPress installation including a band website:

 • Installation wordpress cms.
 • Own login portal.
 • Unlimited number of email addresses.
 • First year your domain name will be free.
 • Extensively-styled basic website with various plugins and unlimited pages.(Fair Use)
 • Free wordpress template(Theme) and the possibility of a professional template at small additional cost.
 • Newsletter system.
 • Webshop with integrated paypal checkout is optional and equals the ability to sell your music and merch digitally.

We use favorable rates because the music of our artists and bands comes first.

 

WordPress installatie inclusief een band website:

 • WordPress installatie.
 • Eigen inlog omgeving.
 • Ongelimiteerd aantal email adressen.
 • Het eerste jaar is je domein naam gratis.
 • Uitgebreide basis website met verschillende plugins en een onbeperkt aantal pagina’s.(Fair Use)
 • Gratis wordpress template en zo nodig een professionele template tegen kleine meerprijs.
 • Nieuwsbrieven systeem.
 • Webshop met paypal checkout is optioneel en geeft tevens de mogelijkheid je digitale muziek en merchandise te verkopen.

Wij hanteren gunstige tarieven omdat de muziek van onze artiesten en bands op de eerste plaats komen.