Band website

WordPress installation including a band website:

 • Installation wordpress cms.
 • Free domain name.
 • Extensively-styled website with various plugins and unlimited pages.(Fair Use)
 • Free wordpress template(Theme) and the possibility of a professional template.
 • Newsletter system.
 • Webshop with integrated paypal checkout is optional and equals the ability to sell your music digitally.

We use favorable rates because the music of our artists and bands comes first.

WordPress installatie inclusief een band website:

 • WordPress installatie.
 • Gratis domein naam.
 • Uitgebreide website met verschillende plugins en een onbeperkt aantal pagina’s.(Fair Use)
 • Gratis wordpress template en zo nodig een professionele template.
 • Nieuwsbrieven systeem.
 • Webshop met paypal checkout is optioneel en geeft tevens de mogelijkheid je digitale muziek te verkopen.

Wij hanteren gunstige tarieven omdat de muziek van onze artiesten en bands op de eerste plaats komen.